Kancelaria Biegłego Rewidenta "BAD-DOR" - Stanisława Groń
       O nas
      Usługi
      Kontakt
Kancelaria Biegłego Rewidenta "BAD-DOR" - Stanisława Groń


O nas


Podmiot uprawniony do:
  • badania sprawozdań finansowych,
  • usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • doradztwa podatkowego,
wpisany do rejestru KRBR podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 1174.Właściciel Kancelarii:

                              Stanisława Groń

Biegły Rewident wpisany do rejestru KRBR pod pozycją 1084.