Kancelaria Biegłego Rewidenta "BAD-DOR" - Stanisława Groń
       O nas
      Usługi
      Kontakt
Kancelaria Biegłego Rewidenta "BAD-DOR" - Stanisława Groń


Usługi


Polecamy swoje usługi w zakresie:
  • badania sprawozdań finansowych,
  • usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • doradztwa podatkowego,
  • doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
  • analiz i ekspertyz ekonomiczno finansowych